Dzień Afryki w Lublinie

25 maja 2019 r. w Lublinie na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie oraz w Olsztynie na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim (UWM) w Olsztynie był obchodzony uroczyście Dzień Jedności Afrykańskiej (dla uczczenia LVI rocznicy powołania do życia Organizacji Jedności Afrykańskiej, poprzedniczki Unii Afrykańskiej). Wydarzenie w Lublinie zorganizowali studenci UMCS na czele z Robertem Ainebyoną, a przybyli na nie licznie Afrykanie mieszkający w Lublinie i nie tylko (głównie studenci). Reprezentowali oni takie kraje, jak Kenia, Lesoto, Mozambik, Namibia, Nigeria, RPA, Uganda, Tanzania, Zimbabwe. W Dniu Afryki wzięli ponadto udział goście z Polski, Indii, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i innych państw. Swoją obecnością wydarzenie zaszczycili Prorektor UMCS ds. Kształcenia dr hab. Alina Orłowska, prof. UMCS, Prodziekan Wydziału Politologii ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. Marek Pietraś oraz Pełnomocnik Rektora ds. Umiędzynarodowienia dr Ewelina Panas.

fot. www.umcs.pl

Całość poprowadzili Leslie Shikomba i Tariroyashe. W ramach programu znalazły się dwa panele dyskusyjne, prezentacje multimedialne zachęcające do podróży do Afryki, pokaz mody afrykańskiej, warsztaty robienia warkoczyków i masek oraz występy artystyczne. Pierwszy panel dyskusyjny dotyczył nawiązywania i rozwijania współpracy. Wzięli w nim udział Aenkunie Ayoola, Cornelius Desha, Hillary Musangiro, Małgorzata Kwiatkowska i Jesse Amunyella. Zwracali oni uwagę m.in. na konieczność integrowania się afrykańskich studentów z Polakami zamiast przebywania cały czas tylko w środowisku studentów zagranicznych. Drugi panel dyskusyjny dotyczył Kościoła w Afryce. W dyskusji uczestniczyli Konrad Czernichowski z Ruchu „Maitri” i UMCS, s. Anafrida Biro ze Zgromadzenia Sióstr Białych oraz ks. Michael Konye z KUL. Wskazywano tutaj, że działalność charytatywna Kościoła w Afryce wynika z Pisma św. (por. Mt 25,35; 1 Kor 16,1; Tob 12,8n) oraz dokumentów kościelnych (np. encykliki Pawła VI „Populorus progressio”). Oba panele moderowała Nolwazi Mhodi.

Do RPA i Zimbabwe zapraszały Kimberley Magaisah i Thobekile Mhodi, które wyświetliły zdjęcia ukazujące piękno ich krajów. Pokaz mody afrykańskiej przygotował lubelski projektant mody pochodzący z Kenii, Morgan Mbuvi. Z jego kolekcjami można się zapoznać na jego fanpage’u „Morgan Clothline”. Morgan ponadto śpiewał i tańczył w części artystycznej Dnia Afryki. Z kolei studentka kosmetologii pochodząca z Nigerii oferuje afrykańskie warkoczyki syntetyczne. Na koniec odśpiewany został hymn „Mungu ibariki Africa” („Boże, błogosław Afryce”).


Konrad Czernichowski – ur. 1980 we Wrocławiu ekonomista i teolog, w latach 2004-2012 związany naukowo i dydaktycznie z Uniwersytetem Wrocławskim, obecnie adiunkt na Wydziale Ekonomicznym UMCS w Lublinie. Kieruje lubelskim ośrodkiem Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata „Maitri”. Członek Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego. Autor monografii „Integracja afrykańska – uwarunkowania, formy współpracy, instytucje”, współautor książek „Klątwa surowcowa w Afryce? Przypadek Zambii i Botswany” i „Kompendium wiedzy o organizacjach międzynarodowych”. Podróżował do Afryki dziewięć razy.