Integracja gospodarcza w Afryce – wykład

13 kwietnia 2018 r. w Jordan University College w Morogoro w Tanzanii, partnerskiej uczelni Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, został zarejestrowany wykład dr. Konrada Czernichowskiego pt. „Integracja regionalna w Afryce”. Wykład był otwarty nie tylko dla studentów ekonomii, ale dla całej społeczności akademickiej. Zawierał on przykłady zarówno z Unii Europejskiej (w tym Polski), jak i Afryki (w tym zwłaszcza Tanzanii), tak bliskiej słuchaczom.

Omówione zostały podstawy integracji regionalnej. Scharakteryzowano każdy z jej etapów. Następnie wyjaśnione zostały efekty kreacji i przesunięcia handlu w wyniku jego liberalizacji. Na hipotetycznym przykładzie wykazano, że regionalizacja, choć prowadzi do wolnego handlu w jednych częściach świata, może prowadzić do strat w innych. Kraje najbardziej efektywne, bo produkujące najtaniej, jeśli nie są stronami międzynarodowych porozumień handlowych, mogą być pozbawione wykorzystania swojej przewagi absolutnej. Zaproponowano środki, jakie powinny być zastosowane, by zapewnić interesy krajom słabo rozwiniętym, takim jak Tanzania. Po wykładzie nastąpiła seria pytań i komentarzy ze strony audytorium.