W 2017 r. oddana została do użytku zbudowana za polskie pieniądze szkoła w Guelengu w północnym Kamerunie

Podziękowanie od s. Pauliny Megier

W 2017 r. odbyło się uroczyste otwarcie budynku szkolnego z dwoma salami w Guelengu. Jak sami wyrazili to w podziękowaniu, że budynek ten został im ofiarowany jak manna z nieba. To wielki dar dla wioski Gueleng i nie tylko, bo dużo dzieci dochodzi z wiosek podległych. W dzień otwarcia szkoły, posadzili mnie na honorowym miejscu. Byłam bardzo zażenowana tym miejscem, bo za nic niezasłużonym.

Budowa trochę się ociągała, ponieważ prace wykonane były przez ludzi miejscowych bez powierzenia projektu konkretnemu przedsiębiorstwu. Gdyby budowę wzięło w rękę jakieś przedsiębiorstwo, kosztowałoby nas to dużo więcej i prace nie byłyby wykonane jak by się chciało. Głównym inżynierem był student a całość była pilnowana przeze mnie. Co przyczyniło się, że nieraz kilka razy musieli dokonywać poprawek. Nie mówię, że jest wybudowane super, ale na pewno z dużym ulepszeniem, gdyby ich się zostawiło samych.

Pomogło nam to też, że z tych pieniędzy daliśmy radę wykonać ławki do starej szkoły, która była pusta i dzieci siedziały na cemencie. Zakupiliśmy też potrzebne dokumenty dla nauczycieli, wynagrodziliśmy nauczycieli wolontariuszy, którzy od września nie otrzymali złotówki. Zakupiliśmy tornistry z potrzebnymi przyborami dla dzieci sierot i z rodzin wielodzietnych. Więc patrząc na całość szkoły, szkoła została obdarzona wielkim darem. Wszyscy są tego bardzo świadomi, nie tylko miejscowa ludność, ale również ci, którzy cokolwiek słyszą i widzą powstanie pięknego budynku szkolnego.

Oby ten piękny obraz szkoły zachował się jak najdłużej!

 SM Paulina Megier

Słowa podziękowania lamido Guelengu skierowane do Ruchu „Maitri” i jego sympatyków z Polski

Mieszkańcy miasteczka Gueleng za moim pośrednictwem kierują serdeczne podziękowania za wsparcie od Ruchu „Maitri” i ich sympatyków z Polski w postaci wybudowania dwóch sal lekcyjnych i zakupienia wyposażenia do Szkoły Publicznej w Guelengu. Bez wątpienia to dzięki Waszej działalności prowadzonej na całym świecie i u nas mogliśmy zrealizować następujące projekty:

– budowa dwóch sal lekcyjnych wyposażonych w 60 ławek i 2 szafy,

– zakup kilku przyborów szkolnych dla nauczycieli w szkole,

– wyposażenie dwóch starych sal lekcyjnych w 60 ławek,

– premia motywacyjna dla dwóch nauczycieli (udzielona na wniosek rodziców),

– wykonanie kilku ławek dla uczniów w przedszkolu,

– zakup kilku przyborów szkolnych dla przedszkola.

Brakuje nam słów, by wyrazić swoją wdzięczność za wszystkie te przedmioty, które mamy i które wszyscy widzą. Niech Bóg nasz Ojciec, który nas połączył na tym świecie Obdaruje Was pokojem, długim życiem, sukcesami i swoim błogosławieństwem. Niech żyje Polska, niech żyją Ruch „Maitri” i jego sympatycy! Niech żyje Kamerun!

Dziękujemy! Dziękujemy! Dziękujemy!

 

Lamido Guelengu Vezebai Mbirvi

Gueleng, 18.04.2017

S. Paulina Megier jest misjonarką ze Zgromadzenia Służebniczek Śląskich. Od wielu lat pracuje w północnym Kamerunie. Współpracuje z Ruchem „Maitri” w dziele „Adopcji Serca” oraz projektach jednorazowych.

Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata “Maitri” (www.maitri.pl) jest ruchem katolickim, którego charyzmatem jest czynna miłość okazywana najuboższym z ubogich na całym świecie. Jego wspólnoty znajdują się w Bytomiu, Białymstoku, Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Raciborzu, Toruniu, Warszawie i we Wrocławiu oraz w Republice Czeskiej. Jest członkiem-założycielem Ogólnopolskiej Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich. Powstał 41 lat temu, a od 21 lat prowadzi „Adopcję Serca” – indywidualny patronat nad dzieckiem w Afryce. W 2017 r. Konferencja Episkopatu Polski mianowała Duszpasterzem Krajowym ks. dr. Andrzeja Panasiuka. Główną Odpowiedzialną jest Weronika Musioł.