Rwanda oczkiem w głowie inwestorów

Na mającym miejsce w Londynie UK-Rwanda Trade and Investment Forum prezydent Rwandy Paul Kagame mówił o transformacji jak również o możliwościach inwestycyjnych w swoim kraju. W forum udział wzięło ponad trzystu przedstawicieli świata biznesu. “Pracujemy ciężko w Rwandzie, żeby osiągnąć bezpieczeństwo i stabilizację polityczną. To pozwala nam skupić się na wzmocnieniu dobrych praktyk w zarządzaniu a także kulturze odpowiedzialności.”, powiedział Kagame.

Rwanda uruchomiła wiele inicjatyw mających na celu implementację ekonomii opartej na wiedzy. Programy obejmują inicjatywy jak Jeden Laptop na Każde Dziecko, powszechne ubezpieczenie zdrowotne, darmową 12-letnią podstawową edukację a także współpracę z światowej klasy uniwersytetami. “Nasz priorytet to wzrost angażujący mieszkańców, zachęcający do brania spraw w swoje ręce oraz implementowania innowacji”, dodał prezydent Rwandy. Na zakończenie Kagame obiecał inwestorom wysokie stopy zwrotu jak również nadchodzący okres prosperity. Zaznaczył, że nie ma on żadnych wątpliwości jeśli chodzi o atrakcyjność inwestycji w Afryce.

Desmond Swayne, minister w angielskim Departamencie Rozwoju Międzynarodowego przemawiając do zgromadzonych gości zwrócił uwagę na niesamowitą historię transformacji Rwandy.  Stwierdził, że Rwanda zupełnie zmieniła swoje oblicze z miejsca dotkniętego tragedią ludobójstwa jeszcze 20 lat temu na nowoczesne, bezpieczne, aktywne gospodarczo i wolne od korupcji środowisko, w którym warto stawiać na inwestycje.

źródło: cnbcafrica.com