Czarny Ląd potrzebuje reform

Spotkanie wysoko postawionych ekonomistów w Kigali zakończyło się nawoływaniem skierowanym do liderów afrykańskich, aby zaczęli wprowadzać stanowcze reformy ekonomiczne ukierunkowane na podtrzymanie wzrostu i wsparcie rozwoju.

Tylko reformy mogą pomóc stworzyć zdywersyfikowane gospodarki zdolne do tworzenia miejsc pracy dla coraz większej rzeszy bezrobotnych a także złagodzić wstrząsy gospodarcze przeniesione na kontynent afrykański z borykającej się z problemami Europy.

Afrykańska Konferencja Ekonomiczna (AEC), która skończyła się 3go listopada zakończyła się apelem do najwyższych władz poszczególnych krajów o wdrożenie lepszej polityki socjalnej, która zapewniłaby wzrost wewnętrzny.

To było już siódme coroczne spotkanie ekonomistów na najwyższym szczeblu. Doszli oni do wniosku, że tylko dobre zarządzanie i uczciwa konkurencja dadzą podwaliny trwałego wzrostu na kontynencie afrykańskim.

Kigali, źródło: http://www.flickr.com/photos/66252478@N02

Szacuje się, że gospodarka Afryki urośnie o 4,5% w roku 2012 i 4,8% w roku następnym.

Niestety optymistyczne oczekiwania co do wzrostu idą w parze z rosnącymi problemami z ubóstwem w obliczu bardzo szybko rosnącej populacji.

Paul Kagame, prezydent Rwandy stwierdził: ” Niektóre kraje w Afryce radzą sobie lepiej niż przedstawiają to statystyki. A ponieważ wiele państw z innych kontynentów zastyga w kryzysie, wszystko wskazuje na to, że nadchodzi czas Afryki.”

źródło: africareview.com