Mauritius Stock Exchange

Mauritius Stock Exchange (MSE)  – Giełda papierów wartościowych na Mauritiusie ma swoją siedzibę w stolicy kraju, Port Louis przy 4th. Floor, One Cathedral Square Building 16, Jules Koenig Street.

Utworzona ustawą “Stock Exchange Act”  z 1988 r. ,  w ciągu kilkunastu lat stała się liderem giełdowym na kontynencie afrykańskim. Podczas pierwszego notowania jakie odbyło się 5 maja 1989 r. w indeksie giełdowym znajdowało się 6 spółek.

MSE operuje na dwóch rynkach, Official Market w którym umieszczono 37 spółek oraz The Development and Enterprise Market (DEM) utworzony 6 sierpnia 2006 r., który obecnie obejmuje 50 firm. (stan na 27 lutego 2011 r.).

Mauritius Stock Exchange otworzyła się na świat w 1994 r., kiedy  znowelizowano regulację dotyczącą inwestycji kapitałowych przez obcokrajowców. Obecnie inwestycje w akcje i obligacje przez podmioty zagraniczne nie wymagają zezwolenia za wyjątkiem przekroczenia 15 % w kapitale akcyjnym  spółek  cukrowych. Ocenia się, iż w typowym roku giełdowym inwestycje zagraniczne stanowią od 25 do 35 %  rocznego obrotu.

Port Louis, źródło: http://www.flickr.com/photos/carrotmadman6

Ze względu na korzystne rozwiązania podatkowe na Mauritiusie zachodnich inwestorów nie brakuje o czym może świadczyć wielkość kapitalizacji spółek notowanych na MSE która z 92 mln USD w 1989 r.,  wzrosła na obu rynkach  do   6,015.64 mln USD (stan na 27 lutego 2011 r)

Niewątpliwym plusem inwestycji na tamtejszej giełdzie są korzystne rozwiązania prawne w zakresie prawa podatkowego. Zyski kapitałowe i dywidendy spółek są wolne od podatku.  Obcokrajowcy chcący inwestować na tamtejszym rynku papierów wartościowych muszą otworzyć rachunek inwestycyjnych w jednej z firm brokerskich zarejestrowanych na MSE.

Na MSE wyróżnia się pięć indeksów :

– indeks SEMDEX, który grupuje wszystkie spółki na rynku Office Market (rynek główny)

– indeks SEM-7 (rynek główny), w skład którego wchodzi siedem spółek o największej kapitalizacji rynkowej

 – indeks SEMTRI – który grupuje najlepsze spółki pod względem osiągniętej stopy wypłacanej akcjonariuszom dywidendy

Na rynku DEM (alternatywny) wyróżnia się dwa indeksy:

– indeks DEMEX,  który grupuje wszystkie spółki na rynku alternatywnym

– indeks DEMTRI, który jest odpowiednikiem indeksu SEMTRI 

Radosław Kułajewicz

www.propertyvaluers.pl