Afryka przyspiesza

Według Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) ekonomia Afryki Subsaharyjskiej urośnie o więcej niż 5% w tym i w następnym roku. Szacunki te są wynikiem solidnego rozwoju, na którego ścieżce znalazł się kontynent.

W swoim ostatnim raporcie MFW określił wysokość wzrostu PKB na 5,2% w roku 2011 i 5,8% w 2012.

Prognoza argumentuje swoje szacunki zdrowymi podstawami makroekonomicznymi, z wieloma krajami rozwijającymi się już na poziomie zbliżonym do tego sprzed globalnego kryzysu. Światowe spowolnienie nie dotknęło bardzo regionu, jednak ryzyko mimo wszystko wzrosło.

Obecne prognozy to wynik obniżenia poprzednich z czerwca, które wynosiły odpowiednio 5,5% i 5,9%.

Rok 2009 nie był dla Afryki Subsaharyjskiej najlepszy a wzrost w tym okresie wyhamował do 2,8% głównie z powodu ogólnoświatowego spowolnienia. Kolejny rok jednak przyniósł poprawę sytuacji gospodarczej i wzrost wynoszący 5,4%.

 

źródło: http://www.flickr.com/photos/nasonurb

MFW twierdzi, że najbiedniejsze kraje Afryki były poniekąd chronione przed skutkami globalnych zawirowań głównie z powodu ograniczonych powiązań gospodarczo-finansowych z resztą świata.

Najlepiej rozwinięta gospodarka Afryki – RPA będzie według prognoz rozwijać się na poziomie 3,4% w tym roku i 3,6% w roku 2012.

źródło: africareview.com