Kontrolowane ceny żywności na Zanzibarze

Rząd Zanzibaru ogłosił podjęcie środków mających na celu kontrolowanie cen podstawowych produktów żywnościowych, szczególnie “niskiej jakości” produktów konsumpcyjnych kupowanych głównie przez ludzi ubogich.

Kontrolowanie cen ma na celu głównie produkty importowane. Ponad 90% ryżu, cukru i mąki pszennej pochodzi spoza Tanzanii.

Na konferencji prasowej, Minister Handlu Przemysłu i Marketingu wyspy, Nassor Ahmen Mazrui, ogłosił cenę maksymalną dla najniższej jakości ryżu, mąki pszennej i cukru (cenę zarówno dla terenów miejskich jak i wiejskich).

Duże różnice w cenie żywności w mieście i na wsi są na Zanzibarze wynikiem głównie kosztów transportu.

Minister dodał, że rząd zdołał osiągnąć porozumienie z głównymi importerami na Zanzibarze po toczących się 4 miesiące konsultacjach skierowanych na ustanowienie kontroli nad podwyżkami cen towarów konsumpcyjnych, co nie zmienia faktu, że ceny w ramach pewnych granic, będą poruszały się zgodnie z trendami światowymi.

 

źródło: http://www.flickr.com/photos/ricephotos

Ponadto instytucja nadzorująca ochronę praw konsumenta będzie monitorowała ceny a pogwałcenie obowiązujących przepisów spotka się ze zdecydowaną reakcją ze strony rządu.

źródło: africareview.com