Miliard dolarów w złożach uranu w Kamerunie

Obawy o stan środowiska naturalnego rosną w miarę zbliżania się procesu wydobycia i eksportu złóż uranu w Kamerunie, które szacowane są na miliard dolarów.

Prace badawcze są prowadzone już od 2009 roku przez kameruńską firmę Nu Energy, która podległa jest kanadyjskiemu Mega Uranium. Wstępne badania na obszarze 1000 metrów kwadratowych wskazują, że na terenie północnego Kamerunu znajdują się złoża 13 125 ton uranu.

Zanim jednak rozpocznie się wydobycie, 12 miejscowości otaczających górski teren bogaty w złoża wyraziło swoje zaniepokojenie odnośnie zagrożeń dla zdrowia mieszkańców i stanu środowiska naturalnego.

Według  Bernarda Piti, urzędnika lokalnego odpowiedzialnego za ochronę środowiska ” istnieją zagrożenia związane z degradacją środowiska naturalnego, zatruciem wody i powietrza przez gazy wydobywające się z terenów górniczych jak również ryzyko związane z wystąpieniem choroby nowotworowej u okolicznych mieszkańców.

 

uran
źródło: http://www.flickr.com/photos/albertoog

Przedstawiciel Mega Uranium, dr Eyong John, odpowiada jednak, że póki co trwają tylko prace badawcze, które nie stanowią zagrożenia dla środowiska i człowieka. “Mamy specjalistów, którzy dbają o to, żeby normy dotyczące bezpieczeństwa radiologicznego zdefiniowanego przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej, której Kamerun jest członkiem były przestrzegane” dodał dr Eyong.

Przedstawiciel władz Poli, Aboubakary Hadidja, zaniepokojona jest przez ciszę towarzyszącą operacjom firmy. “Ludzie powinni od czasu do czasu być informowani na temat postępu prac. To pomogłoby uspokoić ich niepokoje.” powiedziała.

Pomimo obaw o zdrowie mieszkańców i stan środowiska, lokalna społeczność na pewno skorzysta z przedsięwzięcia pod względem finansowym.

Zgodnie z zasadami panującymi w Kamerunie, przedsiębiorstwo wydobywcze zapłaci 2,5% przewidywanej inwestycji do Skarbu Państwa jeszcze przed rozpoczęciem wydobycia. Oprócz tego na inwestycji skorzysta rząd, społeczność lokalna oraz instytucja regulująca przemysł wydobywczy.

źródło: africareview.com