Rząd bułgarski zwalnia Zambię z długu

Rząd bułgarski zgodził się unieważnić 6,314 mln dolarów długu Zambii, natomiast pozostałe 1,88 miliona, czyli 23 procent całości musi być spłacane przez to afrykańskie państwo, podały bułgarskie media  w dniu 20 kwietnia 2011 roku. Porozumienie zostało ogłoszone po podpisaniu dokumentów kasujących większą część długów przez Ministra Finansów Simeona Dyankova i jego odpowiednika w Zambii Situmbeko Mosokotuare. Umorzenie długu Zambii zostało okrzyknięte  jako bułgarska “oficjalna pomoc rozwojowa”.

Zambia zadłużyła się w Bułgarii w latach 1970 i 1980, kiedy oba kraje były na etapie “aktywnych dwustronnych stosunków handlowych”. Jednak spłaty wszystkich zadłużeń zostały zawieszone w 1987 roku, kiedy sytuacja gospodarcza w Zambii gwałtownie się pogorszyła. Rząd bułgarski ocenia te negocjacje jako korzystne dla kraju, biorąc pod uwagę fakt, że Zambia widnieje na liście krajów wysoko zadłużonych i krajów ubogich (HIPC).

HIPC to grupa 40 krajów rozwijających się o wysokim poziomie ubóstwa i zadłużenia, które są uprawnione do szczególnej pomocy ze strony Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) i Banku Światowego. Program pomocy dla HIPC został zainicjowany przez MFW i Bank Światowy w 1996 r. po szeroko zakrojonych lobbingu organizacji pozarządowych i innych podmiotów. Od września 2009 lista HIPC obejmuje 40 krajów (29 z nich w Afryce Subsaharyjskiej). Zambia  dopisana została do grupy  w 2005 roku.