90 milionów dolarów popłynie do Tanzanii

Organizacja Narodów Zjednoczonych przyznała pożyczkę w kwocie 90 milionów dolarów dla Tanzanii. Celem wsparcia finansowego dla największego kraju Afryki Wschodniej  jest poprawienie konkurencyjności terenów wiejskich poprzez ułatwienie dostępu do usług finansowych oraz pomoc w dostępie do większej liczby rynków zbytu.

Umowa pomiędzy Międzynarodowym Funduszem Rozwoju Rolnictwa a rządem Tanzanii została podpisana 25. lutego w Rzymie, gdzie fundusz ma swoją siedzibę. Przedstawicielem z ramienia ONZ był Kanayo Nwanze – prezes MFRR , podczas gdy Tanzanię reprezentował Mustafa Mkulo – minister finansów tego kraju.

Pożyczka,  której zadaniem jest między innymi rozwój infrastruktury marketingowej i finansowej została przyznana na bardzo korzystnych warunkach – przyznają przedstawiciele ONZ.  Rolnictwo jest głównym stymulatorem rozwoju Tanzanii – pożyczka ma pomóc w pełnym wykorzystaniu potencjału rozwojowego oraz zminimalizowaniu poziomu ubóstwa w tym państwie.

Serengeti Masajowie
źródło: http://www.flickr.com/photos/wwarby

Przedsiębiorcy z Afryki prowadzący działalność na niewielką skalę nie mają dostępu do usług finansowych z prawdziwego zdarzenia, co znacząco ogranicza możliwości rozwoju oraz ekspansji. Pomimo już podjętych działań w latach poprzednich jest jeszcze dużo do zrobienia w kwestii urynkowienia usług i produktów z rynku tanzanijskiego.

Program, którego współtwórcą jest między innymi Afrykański Bank Rozwoju postawił sobie jasne cele do osiągnięcia. Strategia przewiduje nowoczesne, nastawione komercyjnie, wysoce produktywne i dochodowe rolnictwo w kraju do roku 2025. Co najważniejsze – 500 000 gospodarstw domowych już wkrótce odczuje pozytywne skutki oddziaływania międzynarodowej pomocy.

źródło: www.africareview.com