Mikrofinanse sposobem na niesienie pomocy przedsiębiorcom w Afryce

Dla tych nastawionych nie tyle na wysokie stopy zwrotu ale bardziej na etyczną stronę rozwoju gospodarki dobrą propozycją okaże się pomoc bezpośrednio mieszkańcom Afryki w rozwoju ich małych społeczności poprzez mikrofinanse. To ciekawy sposób na zaznaczenie swojej obecności w Afryce: mamy możliwość pożyczyć pieniądze bezpośrednio drobnym inwestorom między innymi z  Afryki wspomagając w ten sposób podnoszenie poziomu życia obywateli wybranego przez nas kraju. Taki przedsięwzięcie nie do końca nazwać można inwestycją, gdyż pożyczkodawcy otrzymują z powrotem tylko „zainwestowany” kapitał. Jedno z takich przedsięwzięć znaleźć można na stronie www.kiva.org. Jest to miejsce, gdzie można wspomóc lokalne przedsięwzięcia głównie z Azji południowo – wschodniej, Afryki i Ameryki Południowej. Wydaje mi się, że warto zainteresować się taką formą pomocy w rozwijaniu globalnej gospodarki. Przede wszystkim kwoty, które można przekazać przedsiębiorcom z całego świata zaczynają się już od 25$ po drugie ponad 98% portfela stanowią dobre kredyty, co oznacza, że nie ma jakiegokolwiek problemu z ich spłatą. W tym miejscu warto również dodać, że już ponad pół miliona ludzi pomogło innym przez pożyczenie nawet drobnej kwoty pieniędzy a całkowita wartość pożyczek za pośrednictwem Kiva to prawie 200 milionów dolarów. Patrząc na to z innej strony, pomagamy budować gospodarkę kraju, którego obywatelowi pożyczamy pieniądze, co przełożyć może się pośrednio na wyższy wzrost gospodarczy w tym rejonie a tym samym większą stopę zwrotu dla funduszu inwestycyjnego, którego jednostki uczestnictwa właśnie posiadamy. To oczywiście duże uproszczenie, ale korzyści z takiej działalności wydaje się być więcej niż poniesionych na ten cel kosztów.

przedsiębiorczość w Afryce
autor: http://www.flickr.com/photos/53871588@N05